Ztišení mysli

Stres, shon, neklid a záplava myšlenek je přesně to, čemu dennodenně čelí většina z nás. Jsme od rána do večera vystaveni silnému tlaku našeho okolí, práce a vlastnímu očekávání, který nás nutí dělat věci co nejrychleji a co nejefektivněji. Co má však tohle všechno za následek? Naše mysl je přeplněná vjemy, myšlenkami a je tak silná, že ji nedokážeme zastavit. Ztišení mysli, byť na jedinou vteřinu, se nám pak zdá nadlidským výkonem. Mnohdy se nám podaří mít tzv.“prázdnou mysl“ po 10 hodinách stresu, zátěže a nepřerušeného toku myšlenek, ale tento stav je zažíván spíše následkem vyčerpání než uvědomělé práce s naší myslí. Jsme tak neustále vlečeni svými myšlenkami, které přímo ovlivňují naše vnímání světa a stejně tak i naše reakce a názory.

Jak se tedy vymanit z vyčerpávající nadvlády našich myšlenek? Základem samotného úspěchu je motivace a ochota pro daný cíl něco udělat. Motivací člověka v tomto případě může být celkové zklidnění, jednodušší zvládání každodenního života, zlepšení kognitivních funkcí, vyšší koncentrace, pracovní výkonnost, schopnost rozhodování nebo samotný duchovní pokrok jedince. Jakmile dokážeme ztišit svou mysl alespoň na několik minut a učinit ji tichou a klidnou, uvnitř nás vysvitne nový svět, který je samotným kořenem osobního rozvoje každého z nás.

Jak tedy začít? Pro začátečníka je téměř nemožné se vymanit z myšlenek, proto je dobré se nejprve zaměřit na myšlenky pozitivní, na ty, které nám přináší inspiraci, radost a nadšení. Může se týkat jednoduchých věcí, např.: “Chci být lepším člověkem, chci být více duchovní, chci být více dobrý, chci mít pouze čisté myšlenky, apod. Můžeme si vybrat jednu či dvě myšlenky a nechat je uvnitř sebe růst. Naše vědomí a vnímání se bude postupně zlepšovat. Později můžeme začít trénovat cvičení na samotné ztišení naší mysli. Metod vedoucí přímo ke ztišení mysli je celá řada, proto pro jednodušší a rychlejší osvojení jednotlivých technik, je možné navštěvovat bezplatné kurzy meditace, pořádající se ve všech větších městech české republiky. Zkuste jedno cvičení na konci tohoto článku.

Tyto kurzy nabízí příležitost se naučit meditovat, a to skrze základní techniky ovládání dechu, tréninku koncentrace a technik vedoucí ke zklidnění a ztišení mysli.

Cvičení – Staňte se duší

Z knihy Meditace – autor Sri Chinmoy

Abyste očistili svou mysl, nejlepší je každý den při meditaci několik minut cítit, že nemáte žádnou mysl. Říkejte si: „Nemám žádnou mysl, nemám žádnou mysl. Co mám je srdce.“ Po určité době ciťte: „ Nemám žádné srdce. Co mám, je duše.“ Jakmile řeknete: „Mám duši,“v tu chvíli vás zaplaví čistota. Avšak znovu musíte jít hlouběji a dále jen říci nejen „Já mám duši,“ale také „Já jsem duše.“ V tu chvíli si představte to nejkrásnější dítě, jaké jste kdy viděli, a ciťte, že vaše duše je nekonečně krásnější než toto dítě.

V okamžiku, kdy dokážete říci a cítit: „Já jsem duše“ a meditovat na tuto pravdu, nekonečná čistota vaší duše vstoupí do vašeho srdce. Nekonečná čistota potom vejde ze srdce do vaší mysli. Dokážete-li opravdově cítit, že jste jen duší, duše očistí vaši mysl.

Koncert meditační hudby „Songs of the Soul“

Zveme vás na výjimečný koncert meditační hudby, který se koná v neděli 23. října od 19 h v sále Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1. Vstup je bezplatný se vstupenkou, kterou lze získat vyplněním formuláře na oficiálních stránkách koncertu songsofthesoul.cz. Hudba je spojena se srdcem člověka a jeho duchovní podstatou už od nepaměti. V kostelích, synagogách

Mantra & Japa

Mantra je zvláštní slovo nebo věta nesoucí s sebou skrytou sílu. Pokud mantru dokážete opakovat soustředěně a dušeplně, můžete z ní tuto sílu získat.

Sebedisciplína

Tajně víme, že bez sebedisciplíny se neobejdeme, nic nedokážeme. A přesto, když přijde na věc, najednou někam zmizí.

Pranayama – síla dechu

Pranayama je tisíciletími oveřená technika energizujícího dýchání. Pomocí Pranayámy dokážeme rozproudit a kontrolovat životní energii, která je uvnitř nás kdesi uložena.

Samota

Pocit osamocení zažilo nebo bohužel stále zažívá mnoho z nás. Možná je to náznak toho, že je na čase zaměřit svou pozornost dovnitř sebe a na chvíli neklást důraz na společenský aspekt našeho života.

Detox mysli

Stejně tak jako se naše tělo potřebuje očistou odlehčit, musíme pravidelně odlehčovat i své mysli.

Tělo a duch

Už ve starém Řecku se říkalo "Kalos kagathos", neboli volně přeloženo "ideál harmonie těla a ducha".

Vědomí

Na vědomí se můžeme dívat jako na proud soustředěné energie naší bytosti. Pomocí vědomí se sjednotíme s různými částmi svého bytí.

Mantra Óm

Mantra je posvátná slabika, slovo, několik slov či věta, nesoucí v sobě určitou vibraci. Aum je matkou všech manter a vysvětluje se jako tzv. bezzvuký zvuk.

Tichá noc

Když mluvíme o tichu, máme pocit, že je ticho je něco pasivního, něco jako prázdnota. Ale ticho v sobě skrývá obrovskou sílu.

Co je meditace?

“Když meditujeme, ve skutečnosti vstupujeme do hlubší části naší bytosti. V ten okamžik jsme schopni vynést na povrch bohatství ukryté hluboko uvnitř nás.” —Sri Chinmoy

Vnitřní život

Existuje svět uvnitř nás, ve kterém se ve skutečnosti odehrává hlavní část našeho života. Co nám říká starodávná moudrost je to, že co se děje uvnitř nás, to se pak projeví vně.

Ztišení mysli

Jakmile dokážeme ztišit svou mysl alespoň na několik minut a učinit ji tichou a klidnou, uvnitř nás vysvitne nový svět, který je samotným kořenem osobního rozvoje každého z nás.

Inspirace

Inspiraci potřebujeme každý z nás. Každou špetku inspirace stojí za to sdílet s ostatními, protože nikdy nevíme, kdy ji budeme sami potřebovat.

Dynamická energie

Žít vnitřní život neznamená jen potichu sedět se zavřenýma očima na vrcholku hory. Meditace vynáší do popředí energii skrytou hluboko v nás.