Vědomí

Neuraž ani slovem ani činem.
Jez se střídmostí.
Žij v srdci.
Hledej nejvyšší vědomí.
Ovládej sebe dle pravidel.
Toto je prosté učení probuzených.

— Gautama Buddha

Na vědomí se můžeme dívat jako na proud soustředěné energie naší bytosti. Pomocí vědomí se sjednotíme s různými částmi svého bytí – tělem, emocemi, myslí nebo (duchovním) srdcem. Dáme tím té které části svou životní energii a šanci projevit se. Podle toho, se kterou částí se zrovna sjednotíme, podle toho můžeme říct, že se nacházíme buď v nízkém nebo ve vysokém vědomí. Tělo, emoce, mysl a srdce totiž následují hierarchii, která odpovídá i duchovnímu vývoji člověka i lidstva jako celku.

Tělo je ta část, která nás nejvíce spojuje s materiálním světem. Pokud se naše vědomí nachází stále uvnitř těla, máme pocit, že kromě těla nic dalšího nemáme. Máme pocit, že to, čím jsme, je tělo. Tělu jsou nadřazené emoce a vitální energie, která dává tělu důvod pohybovat se za nějakým cílem. Emoce jsou (resp. měly by být) ovládané myslí. Pomocí mysli dokážeme vykonat úkol nebo plán, který si určíme. Ale tento plán by měl vycházet z našeho srdce. Tam se nachází zdroj čisté inspirace a síla intuice, která nám dá jasný cíl.

Problém nemůže výt vyřešen ve stejné úrovni vědomí, ve které vznikl.

— Albert Einstein

Vědomí také můžeme cítit jako určitou formu energie. Každé místo nebo předmět má svoje vědomí. Například když přijdeme do chrámu nebo do jiného místa, kde lidé upřímně meditují, ucítíme tam posvátnou atmosféru; když vstoupíme do baru, budeme cítit uplně jinou energii. Je to tím, že svým vědomím ovlivňujeme vědomí všeho kolem nás a ostatní lidé to pak mohou cítit. Stejně tak naše vědomí ovšem ovlivňuje i lidi kolem. Pokud máme ráno hlubokou a dušeplnou meditaci a pak cestujeme metrem nebo autobusem do práce, lidé kolem získají spontánně inspiraci z naší pouhé přítomnosti – ani si toho nemusí být vědomi.

Stejně to funguje i s předměty. Dobře to můžeme pozorovat na jídle. Když večeři připraví někdo, komu na nás záleží, vždy máme pocit, že je jídlo mnohem lepší. Je to tím, že když je jídlo připravované s láskou, opravdu se to do něj určitým způsobem „vtiskne“. Přitom z pohledu způsobu přípravy mohlo být jídlo připravné úplně stejně, jako když ho uvaří v restauraci. Potraviny samy o sobě mají také své vědomí. Rostlinné produkty mají mnohem lehčí vibraci a cítíme se po nich uvolněněji. Naproti tomu maso a produkty z něj vyrobené v sobě nesou vědomí ze zvířecí říše, které pak naše vlastní vědomí stahuje dolů a cítíme se (i fyzicky) těžce. To ovšem dokážeme rozpoznat až po delším čase, kdy se meditaci pravidelně věnujeme. Výsledné vědomí jídla je ve skutečnosti kombinací tří různých věcí: vědomí potravin, ze který je pokrm připraven, vědomím kuchaře a také vědomím toho, kdo jídlo sní.

Když je tvé vědomí ve fyzickém těle, závislost na sobě samým tě dovede k sebezničení. Když je tvé vědomí ve tvé duši, závislost na sobě samým tě dovede k seberealizaci. Když je tvé vědomí ve tvém Mistrovi, závislost na sobě samým bude nasycena nejčistším zájmem tvého Mistra a nejsladším požehnáním Boha.

Sri Chinmoy

V případě duchovního mistra, resp. někoho, kdo se meditaci věnuje velmi, velmi dlouho, bude jeho vědomí silné a intenzivní. Když uvidíme jeho fotku nebo uslyšíme jeho hudbu, můžeme takto přijít do kontaktu s jeho vědomím, přestože třeba již není fyzicky na Zemi. Toto je ve skutečnosti způsob, jakým můžeme od duchovního mistra získat vnitřní pomoc a podporu – kontaktem s jeho vědomím.

MEditation-Silence 20: Consciousness

Následující video je ze seriálu Meditation-Silence. Je bohužel jen v Angličtině, ale pokud Anglicky rozumíte, hezky vysvětluje slovy Sri Chinmoye, co vědomí je a jak pomocí meditace dosáhneme své vnitřní bytosti – naší vlastní duše.

 

Podobné příspěvky

Koncert meditační hudby „Songs of the Soul“

Zveme vás na výjimečný koncert meditační hudby, který se koná v neděli 23. října od 19 h v sále Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1. Vstup je bezplatný se vstupenkou, kterou lze získat vyplněním formuláře na oficiálních stránkách koncertu songsofthesoul.cz. Hudba je spojena se srdcem člověka a jeho duchovní podstatou už od nepaměti. V kostelích, synagogách

Mantra & Japa

Mantra je zvláštní slovo nebo věta nesoucí s sebou skrytou sílu. Pokud mantru dokážete opakovat soustředěně a dušeplně, můžete z ní tuto sílu získat.

Sebedisciplína

Tajně víme, že bez sebedisciplíny se neobejdeme, nic nedokážeme. A přesto, když přijde na věc, najednou někam zmizí.

Pranayama – síla dechu

Pranayama je tisíciletími oveřená technika energizujícího dýchání. Pomocí Pranayámy dokážeme rozproudit a kontrolovat životní energii, která je uvnitř nás kdesi uložena.

Samota

Pocit osamocení zažilo nebo bohužel stále zažívá mnoho z nás. Možná je to náznak toho, že je na čase zaměřit svou pozornost dovnitř sebe a na chvíli neklást důraz na společenský aspekt našeho života.

Detox mysli

Stejně tak jako se naše tělo potřebuje očistou odlehčit, musíme pravidelně odlehčovat i své mysli.

Tělo a duch

Už ve starém Řecku se říkalo "Kalos kagathos", neboli volně přeloženo "ideál harmonie těla a ducha".

Vědomí

Na vědomí se můžeme dívat jako na proud soustředěné energie naší bytosti. Pomocí vědomí se sjednotíme s různými částmi svého bytí.

Mantra Óm

Mantra je posvátná slabika, slovo, několik slov či věta, nesoucí v sobě určitou vibraci. Aum je matkou všech manter a vysvětluje se jako tzv. bezzvuký zvuk.

Tichá noc

Když mluvíme o tichu, máme pocit, že je ticho je něco pasivního, něco jako prázdnota. Ale ticho v sobě skrývá obrovskou sílu.

Co je meditace?

“Když meditujeme, ve skutečnosti vstupujeme do hlubší části naší bytosti. V ten okamžik jsme schopni vynést na povrch bohatství ukryté hluboko uvnitř nás.” —Sri Chinmoy

Vnitřní život

Existuje svět uvnitř nás, ve kterém se ve skutečnosti odehrává hlavní část našeho života. Co nám říká starodávná moudrost je to, že co se děje uvnitř nás, to se pak projeví vně.

Ztišení mysli

Jakmile dokážeme ztišit svou mysl alespoň na několik minut a učinit ji tichou a klidnou, uvnitř nás vysvitne nový svět, který je samotným kořenem osobního rozvoje každého z nás.

Inspirace

Inspiraci potřebujeme každý z nás. Každou špetku inspirace stojí za to sdílet s ostatními, protože nikdy nevíme, kdy ji budeme sami potřebovat.

Dynamická energie

Žít vnitřní život neznamená jen potichu sedět se zavřenýma očima na vrcholku hory. Meditace vynáší do popředí energii skrytou hluboko v nás.