Dech a dechová cvičení

Dech je samotným základem našeho života. Zároveň je však jedním z jeho největších tajemství. Nádech je tím, čím náš život začíná a výdech – tím, čím končí. Je základní esencí, která naplňuje každou naši buňku kyslíkem a vdechuje jí život. Dech je s námi neustále a je naší základní životní potřebou. Všichni dýcháme, však málokdo z nás si svůj dech skutečně uvědomuje. Dech je pro nás tak přirozený a spontánní, že málokdy mu věnujeme sebemenší pozornost, či dokonce mnohdy zapomínáme, že vůbec dýcháme. Přitom náš život je závislý na dýchání více než na čemkoli jiném. Jak je tedy možné, že dechu věnujeme tak málo pozornosti?

Dýchání probíhá samo a není tak nutná účast našeho vědomí. Centrum dýchání je uloženo v prodloužené míše a odtud je automaticky řízeno spolu s dalšími základními životními procesy. Život každé buňky v našem těle je přímo závislý na množství přijatého kyslíku. Při jeho nedostatku se život této buňky výrazně zkracuje, proto se dá říci, že když správně dýcháme, správně i žijeme. Přestože příroda zařídila dýchání pro člověka tak, aby probíhalo bez jeho nutného vědomého zapojení, může každý člověk skrze jednotlivá dechová cvičení prohloubit a zkvalitnit svůj dech, a tedy i život.

Už od pradávna lidé objevují a poznávají sílu uvědomování si svého dechu a věnují proto náležitou pozornost dechovým cvičením. Ta jsou vnímány nejenom jako nástroje ke zklidnění své roztěkané mysli, emocí a těla, ale také jako klíč k poznání sebe sama, či dokonce k dosažení nejvyššího cíle jógy – k vytvoření jednoty s tím Nejvyšším, Bohem. Skrze svou pravidelnou koncentraci na svůj dech a provádění některých dechových cvičení člověk dokáže vyléčit nejenom svoji mysl, emoce a tělo, ale dokáže i odhalit svoji vnitřní duchovní podstatu.

Jak tedy začít? Když začínáme, je dobré si najít nějaké klidné, tiché místo doma. Je možné zpříjemnit atmosféru zapálením svíčky či vonné tyčinky. Co se týče našeho těla, je důležitá pozice. Důležité je udržovat páteř rovnou, vzpřímenou a mít tělo uvolněné. Je-li tělo uvolněné, je pro něj jednodušší přijímat. Nedoporučuje se koncentrovat a provádět dechová cvičení vleže, protože je velmi snadné upadnout do dřímoty a spánku. Mnohem lepší je sedět v lotosovém či tureckém sedu nebo na židli. Existuje celá řada dechových cvičení. My vám tady nabídneme dvě z nich.

Z knihy Meditace – autor Sri Chinmoy

Cvičení č. 1 – Uvědomování si dechu

Snažte se dýchat tak pomalu a tiše, jak je to jen možné, takže kdyby vám dal někdo k nosu tenkou nit, ani by se nepohnula. A když vydechujete, pokuste se vydechovat dokonce ještě pomaleji, než jste se nadechovali. Je-li to možné, udělejte mezi koncem nádechu a začátkem nádechu krátkou přestávku. Pokud to dokážete, na několik vteřin zadržte dech. Ale je-li to obtížné, nedělejte to. Nikdy nedělejte nic, co by pro vás bylo fyzicky nepohodlné.

Cvičení č. 2 – Kosmická energie

Představte si, že nevdechujete vzduch, ale kosmickou energii. Ciťte, jak do vás s každým dechem vstupuje ohromná energie, kterou využijete na pročištění svého těla, vitálna, mysli a srdce. Ciťte, že ve vaší bytosti není jediného místa, které by nebylo zaplaveno proudem kosmické energie. Proudí uvnitř vás jako řeka, omývá a očišťuje celou vaši bytost. Když poté vydechujete, ciťte, že ze sebe vydechujete všechno smetí – všechny své nebožské myšlenky, temné představy a nečisté činy. Cokoli uvnitř svého systému nazýváte nebožským, cokoli nechcete považovat za své, ciťte, že to vydechujete.

Pokud byste se chtěli naučit lépe dýchat či poznat více dechových cvičení, je možné zúčastnit se bezplatného kurzu meditace ve vašem městě, jejichž základní součástí je nácvik práce s dechem a seznamování se s jednotlivými dechovými cvičeními.

Podobné příspěvky

Koncert meditační hudby „Songs of the Soul“

Zveme vás na výjimečný koncert meditační hudby, který se koná v neděli 23. října od 19 h v sále Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1. Vstup je bezplatný se vstupenkou, kterou lze získat vyplněním formuláře na oficiálních stránkách koncertu songsofthesoul.cz. Hudba je spojena se srdcem člověka a jeho duchovní podstatou už od nepaměti. V kostelích, synagogách

Mantra & Japa

Mantra je zvláštní slovo nebo věta nesoucí s sebou skrytou sílu. Pokud mantru dokážete opakovat soustředěně a dušeplně, můžete z ní tuto sílu získat.

Sebedisciplína

Tajně víme, že bez sebedisciplíny se neobejdeme, nic nedokážeme. A přesto, když přijde na věc, najednou někam zmizí.

Pranayama – síla dechu

Pranayama je tisíciletími oveřená technika energizujícího dýchání. Pomocí Pranayámy dokážeme rozproudit a kontrolovat životní energii, která je uvnitř nás kdesi uložena.

Samota

Pocit osamocení zažilo nebo bohužel stále zažívá mnoho z nás. Možná je to náznak toho, že je na čase zaměřit svou pozornost dovnitř sebe a na chvíli neklást důraz na společenský aspekt našeho života.

Detox mysli

Stejně tak jako se naše tělo potřebuje očistou odlehčit, musíme pravidelně odlehčovat i své mysli.

Tělo a duch

Už ve starém Řecku se říkalo "Kalos kagathos", neboli volně přeloženo "ideál harmonie těla a ducha".

Vědomí

Na vědomí se můžeme dívat jako na proud soustředěné energie naší bytosti. Pomocí vědomí se sjednotíme s různými částmi svého bytí.

Mantra Óm

Mantra je posvátná slabika, slovo, několik slov či věta, nesoucí v sobě určitou vibraci. Aum je matkou všech manter a vysvětluje se jako tzv. bezzvuký zvuk.

Tichá noc

Když mluvíme o tichu, máme pocit, že je ticho je něco pasivního, něco jako prázdnota. Ale ticho v sobě skrývá obrovskou sílu.

Co je meditace?

“Když meditujeme, ve skutečnosti vstupujeme do hlubší části naší bytosti. V ten okamžik jsme schopni vynést na povrch bohatství ukryté hluboko uvnitř nás.” —Sri Chinmoy

Vnitřní život

Existuje svět uvnitř nás, ve kterém se ve skutečnosti odehrává hlavní část našeho života. Co nám říká starodávná moudrost je to, že co se děje uvnitř nás, to se pak projeví vně.

Ztišení mysli

Jakmile dokážeme ztišit svou mysl alespoň na několik minut a učinit ji tichou a klidnou, uvnitř nás vysvitne nový svět, který je samotným kořenem osobního rozvoje každého z nás.

Inspirace

Inspiraci potřebujeme každý z nás. Každou špetku inspirace stojí za to sdílet s ostatními, protože nikdy nevíme, kdy ji budeme sami potřebovat.

Dynamická energie

Žít vnitřní život neznamená jen potichu sedět se zavřenýma očima na vrcholku hory. Meditace vynáší do popředí energii skrytou hluboko v nás.