Jóga

Fyzické cvičení či starodávné umění žít?

Jóga. Hatha jóga, hormonální jóga, power jóga, akro jóga, kundalini jóga, hot jóga, karma jóga, atd… Ten seznam druhů jóg je opravdu dlouhý. Jóga je v západním světě již velmi známé a zprofanované slovo spojené především s fyzickým cvičením, složitými tělesnými pozicemi – ásanami a protažením celého těla. Co je však skutečným významem tohoto slova „jóga”, zústává většině lidí stále skryto.

Etymologicky slovo „jóga” vychází dle některých teorií ze systému „dévanagarí” (písmo používané pro několik indických jazyků) ze slova „jho“, což doslova znamená obnovení spojení individuálního (Átman) s universálním Bytím (paramátman / Brahman). Sanskrtský výraz jóga, odvozený od slovního kořenu judž, má více významů, z nichž nejužívanější je „spojit, sjednotit nebo ovládnout”.

Jóga zapadá do indického systému vnitřní disciplíny, tzv. Sadhany. Uveďmě si její jednotlivé stupně: Yama (sebeovládání), Niyama (charakter), Asana (fyzické cviky), Pranayama (systematické dýchání k ovládnutí mysli), Pratyahara (ovládnutí smyslů), Dharana (zaměření svého vědomí na to božské uvnitř nás), Dhyana (meditace) a Samadhi (jednota s naší vlastní božskostí). To všechno se dá považovat za součást jógy. Neznamená to, že pokud chceme meditovat, musíme nejprve projít všemi předhozími kroky. Můžeme začít rovnou meditací, ale např. Pranayama dokáže mysl zklidnit a připravit ji k tomu, abychom se do meditace snáz dostali.

Jóga slovy duchovních mistrů znamená především „union with God“ neboli „jednota s Bohem“. Dle mistra Sri Chinmoye je jóga samotným jazykem Boha. Chceme-li s Bohem mluvit, musíme se naučit Jeho Jazyk. Jóga nám prozrazuje Boží tajemství a chceme-li ho poznat, musíme se vydat na cestu jógy.

Jóga však není pouhým jazykem, ale je i samotným dechem Boha. Chceme-li vidět okem Boha, chceme-li cítit jeho Srdcem, chceme-li žít ve snu Boha a znát skutečnost Boha, chceme-li vlastnit dech Boha a nakonec chceme-li se stát Bohem samým, jóga si nás zavolá. Jóga je jednota, jednota individuální duše s nejvyšším Já. Jóga je duchovní věda, která nás učí, jak si můžeme uvědomit nejvyšší skutečnost světa v životě samém. To, co musíme udělat, je přijmout život takový, jaký je, a vyplnit svou božskou úlohu zde na zemi. To můžeme dokázat jen překonáváním svých lidských omezení. Jóga nám říká, jak daleko jsme pokročili směrem k realizaci Boha, jaké je naše předurčená úloha v Kosmickém Dramatu a také nám připomíná, že každá lidská duše je božským představitelem Boha na zemi.

Dle učitele B. K. S. Iyengara můžeme význam jógy výstižně vyjádřit takto:

Hatha Yoga nás učí použít tělo jako luk, asanu (pozici) jako šíp a duši jako cíl.

Víme, že existuje mnoho druhů jógy, ale následující tři cesty jsou považovány za nejdůležitější (mluvíme-li o duchovním významu slova jóga). Jedná se o karma jógu – cesta činu, bhakti jógu – cesta lásky a oddanosti a džňána jógu – cesta vědění. Tyto tři cesty jsou jako tři hlavní brány do „Božího paláce“. Chceme-li vidět a cítit Boha nejdůvěrnějším a nejmilejším způsobem, potom budeme praktikovat bhakti jógu. Chceme-li si být plně vědomi Boha uvnitř všech lidských bytostí, potom musíme cvičit karma jógu skrze svou nesobeckou službu světu. Chceme-li v sobě realizovat moudrost Božího transcendentálního Já, potom musíme cvičit džńána jógu.

Ať už se tedy v našem životě rozhodneme pro jakoukoliv cestu jógy, je dobré se učit a následovat vedení od někoho, kdo se již touto cestou vydal a došel k samotnému cíli. V rozhodování a pak i v cestě samotné nám může nesmírně pomoci umění meditace, které je jedním z dokonalých nástrojů, jak najít svou cestu a zároveň je součástí jógy jako takové. Proto chcete-li se dozvědět víc – navštivte naše bezplatné kurzy 🙂

 

Podobné příspěvky

Koncert meditační hudby „Songs of the Soul“

Zveme vás na výjimečný koncert meditační hudby, který se koná v neděli 23. října od 19 h v sále Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1. Vstup je bezplatný se vstupenkou, kterou lze získat vyplněním formuláře na oficiálních stránkách koncertu songsofthesoul.cz. Hudba je spojena se srdcem člověka a jeho duchovní podstatou už od nepaměti. V kostelích, synagogách

Mantra & Japa

Mantra je zvláštní slovo nebo věta nesoucí s sebou skrytou sílu. Pokud mantru dokážete opakovat soustředěně a dušeplně, můžete z ní tuto sílu získat.

Sebedisciplína

Tajně víme, že bez sebedisciplíny se neobejdeme, nic nedokážeme. A přesto, když přijde na věc, najednou někam zmizí.

Pranayama – síla dechu

Pranayama je tisíciletími oveřená technika energizujícího dýchání. Pomocí Pranayámy dokážeme rozproudit a kontrolovat životní energii, která je uvnitř nás kdesi uložena.

Samota

Pocit osamocení zažilo nebo bohužel stále zažívá mnoho z nás. Možná je to náznak toho, že je na čase zaměřit svou pozornost dovnitř sebe a na chvíli neklást důraz na společenský aspekt našeho života.

Detox mysli

Stejně tak jako se naše tělo potřebuje očistou odlehčit, musíme pravidelně odlehčovat i své mysli.

Tělo a duch

Už ve starém Řecku se říkalo "Kalos kagathos", neboli volně přeloženo "ideál harmonie těla a ducha".

Vědomí

Na vědomí se můžeme dívat jako na proud soustředěné energie naší bytosti. Pomocí vědomí se sjednotíme s různými částmi svého bytí.

Mantra Óm

Mantra je posvátná slabika, slovo, několik slov či věta, nesoucí v sobě určitou vibraci. Aum je matkou všech manter a vysvětluje se jako tzv. bezzvuký zvuk.

Tichá noc

Když mluvíme o tichu, máme pocit, že je ticho je něco pasivního, něco jako prázdnota. Ale ticho v sobě skrývá obrovskou sílu.

Co je meditace?

“Když meditujeme, ve skutečnosti vstupujeme do hlubší části naší bytosti. V ten okamžik jsme schopni vynést na povrch bohatství ukryté hluboko uvnitř nás.” —Sri Chinmoy

Vnitřní život

Existuje svět uvnitř nás, ve kterém se ve skutečnosti odehrává hlavní část našeho života. Co nám říká starodávná moudrost je to, že co se děje uvnitř nás, to se pak projeví vně.

Ztišení mysli

Jakmile dokážeme ztišit svou mysl alespoň na několik minut a učinit ji tichou a klidnou, uvnitř nás vysvitne nový svět, který je samotným kořenem osobního rozvoje každého z nás.

Inspirace

Inspiraci potřebujeme každý z nás. Každou špetku inspirace stojí za to sdílet s ostatními, protože nikdy nevíme, kdy ji budeme sami potřebovat.

Dynamická energie

Žít vnitřní život neznamená jen potichu sedět se zavřenýma očima na vrcholku hory. Meditace vynáší do popředí energii skrytou hluboko v nás.