Síla vůle

Odkud pochází síla vůle? Zkusme se na na chvíli zaměřit svou pozornost dovnitř sebe. Je to v naší mysli? Pokud tomu tak je, tak naše vůle bude velmi slabá. Kolik lidí se snaží změnit svůj život, pravidelně cvičit, přestat kouřit, ale marně. Je to tím, že jejich motivace je založena čistě na logické úvaze, myšlenkovém pochodu. To ovšem nestačí ke změně návyků. Pro něco se rozhodnout, nebo s něčím souhlasit, je stále daleko, předaleko od činu a od toho, abychom se tím přímo stali. Mysl je totiž velmi omezená.

Někdy je vůle založená na pohnutkách emocí. Máme možná ze sebe špatný pocit, jsme smutní, že máme některé špatné vlastnosti, ale ani tento špatný pocit není dostatečně silný na to, abychom se těchto vlastností zbavili. Při další příležitosti se nejspíš znovu projeví a budeme opět zklamaní.

Ale pokud se zameříme hlouběji a vědomě a pravidelně posilujeme své duchovní srdce, zjístíme, že síla vůle, která odtud pochází, žádné limity nemá. Jedna věc, která tuto sílu vůle omezuje, je naše uzavřenost novým věcem. Pokud nejsme otevření a schopní přijímat nové věci, nové myšlenky, nové návyky, nový proud vědomí, pak tím omezujeme svou duchovní sílu. Tato uzavřenost se může projevit opět na všech úrovních – v mysli i emocích – ale také si jí ani nemusíme být vědomi. Abychom tuto uzavřenost odhalili, musíme se postupně ponořit opravdu hluboko do sebe. To nějaký čas trvá a vyžaduje to disciplínu. Proto, jak už máme ve zvyku, vás zveme na jeden z našich meditačních kurzů 🙂

Když se pak naučíme, jak tuto sílu v sobě objevit, můžeme ji prakticky používat ke změně naší osobnosti, přeměně špatných návyků a transformaci negativních vlastností na jejich pozitivní protiklad (strach na odvahu, slabost na sílu, pýchu na pokoru, atd.). Ovšem další problém může být v tom, že tuto přeměnu nechceme podstoupit, protože ve skutečnosti máme své špatné vlastnosti potajmu rádi a někdy si je i užíváme. Teprve až dokážeme tento svůj přístup opustit a nechat vše plynout, tak jak to má plynout, teprve v ten moment může začít docházet k naší postupné přeměně v lidskou bytost, která má v sobě méně toho ze světa zvířat a více toho božského. Vytrvalostí a postupnou přeměnou dokážeme dosáhnout až ne vrchol duchovního života – plné uvědomění si své vnitřní podstaty, neboli osvícení.

Konstruktivní síla vůle
Může změnit temnotu ve světlo.
Destruktivní síla vůle
Může změnit den na noc.

Jakmile máme sílu vůle pod kontrolou, záleží jen na nás, jakým způsobem ji použijeme. Síla vůle sama o sobě neznamená vždy pozitivní přeměnu. Pokud nemáme jasné vnitřní vedení, pokud nenásledujeme vůli své duše, ale vůli svých nepřeměněných tužeb nebo dokonce vůli někoho jiného, můžeme způsobit mnoho škody a snad i lidi kolem sebe zranit. Jakmile však dokážeme slyšet, cítit a následovat vůli své duše, můžeme si být absolutně jisti, že výsledek bude vždy pozitivní, osvěcující a naplňující. Následováním vůle naší duše získáme opravdové štěstí – takové, které nezmizí, ale uloží se hluboko uvnitř nás. Mysl někdy bude oponovat a snažit se nás přesvědčit, že je lepší činnost odložit nebo dělat něco jiného, ale v ten moment se nesmíme vzdát. Nesmíme se vzdát. Nikdy se nesmíme vzdát. Jako Rocky 🙂

Rozhodně velmi inspirujícím příkladem síly vůle použité v praxi jsou ultramaratonské závody. V nich je vzdálenost už tak velká, že k dokončení nestačí vitální síla, ale je potřeba získat sílu někde z hloubi. Jedním z úplně nejdelších závodů je 3100 mil v New Yorku. Hezká videa a rozhovory přímo z tohoto závodu (i jiných) můžete sledovat na perfectionjourney.org. Další inspirací může být film Challenging Impossibility (Vzepřít se nemožnému), který je o tom, jak se síla meditace může projevit na fyzické úrovni přes naše vlastní tělo.

 

Podobné příspěvky

Koncert meditační hudby „Songs of the Soul“

Zveme vás na výjimečný koncert meditační hudby, který se koná v neděli 23. října od 19 h v sále Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1. Vstup je bezplatný se vstupenkou, kterou lze získat vyplněním formuláře na oficiálních stránkách koncertu songsofthesoul.cz. Hudba je spojena se srdcem člověka a jeho duchovní podstatou už od nepaměti. V kostelích, synagogách

Mantra & Japa

Mantra je zvláštní slovo nebo věta nesoucí s sebou skrytou sílu. Pokud mantru dokážete opakovat soustředěně a dušeplně, můžete z ní tuto sílu získat.

Sebedisciplína

Tajně víme, že bez sebedisciplíny se neobejdeme, nic nedokážeme. A přesto, když přijde na věc, najednou někam zmizí.

Pranayama – síla dechu

Pranayama je tisíciletími oveřená technika energizujícího dýchání. Pomocí Pranayámy dokážeme rozproudit a kontrolovat životní energii, která je uvnitř nás kdesi uložena.

Samota

Pocit osamocení zažilo nebo bohužel stále zažívá mnoho z nás. Možná je to náznak toho, že je na čase zaměřit svou pozornost dovnitř sebe a na chvíli neklást důraz na společenský aspekt našeho života.

Detox mysli

Stejně tak jako se naše tělo potřebuje očistou odlehčit, musíme pravidelně odlehčovat i své mysli.

Tělo a duch

Už ve starém Řecku se říkalo "Kalos kagathos", neboli volně přeloženo "ideál harmonie těla a ducha".

Vědomí

Na vědomí se můžeme dívat jako na proud soustředěné energie naší bytosti. Pomocí vědomí se sjednotíme s různými částmi svého bytí.

Mantra Óm

Mantra je posvátná slabika, slovo, několik slov či věta, nesoucí v sobě určitou vibraci. Aum je matkou všech manter a vysvětluje se jako tzv. bezzvuký zvuk.

Tichá noc

Když mluvíme o tichu, máme pocit, že je ticho je něco pasivního, něco jako prázdnota. Ale ticho v sobě skrývá obrovskou sílu.

Co je meditace?

“Když meditujeme, ve skutečnosti vstupujeme do hlubší části naší bytosti. V ten okamžik jsme schopni vynést na povrch bohatství ukryté hluboko uvnitř nás.” —Sri Chinmoy

Vnitřní život

Existuje svět uvnitř nás, ve kterém se ve skutečnosti odehrává hlavní část našeho života. Co nám říká starodávná moudrost je to, že co se děje uvnitř nás, to se pak projeví vně.

Ztišení mysli

Jakmile dokážeme ztišit svou mysl alespoň na několik minut a učinit ji tichou a klidnou, uvnitř nás vysvitne nový svět, který je samotným kořenem osobního rozvoje každého z nás.

Inspirace

Inspiraci potřebujeme každý z nás. Každou špetku inspirace stojí za to sdílet s ostatními, protože nikdy nevíme, kdy ji budeme sami potřebovat.

Dynamická energie

Žít vnitřní život neznamená jen potichu sedět se zavřenýma očima na vrcholku hory. Meditace vynáší do popředí energii skrytou hluboko v nás.