Sri Chinmoy

Sri Chinmoy je neutuchající inspirací za všemi našemi různými projekty. Narodil se v Bengálsku v Indii v roce 1931. Ve 12 letech, když se stal sirotkem, vstoupil do ašrámu Sri Aurobinda, kde následujících 20 let strávil životem intenzivní duchovní disciplíny; jeho dny naplněny různými pracovními povinnostmi v ašrámu, jeho noci věnované hodinám meditace. Jako ještě malý chlapec zažil velmi hluboké stavy meditace a získal přímé spojení s nečím uvnitř něj, co nazýval svým „Vnitřním Pilotem“. Toto vnitřní vedení ho nakonec dovedlo z míruplného ašrámu až do New Yorku, aby byl k dispozici Západnímu světu poskytováním své nevyčerpatelné duchovní inspirace a aspirace.

concert-wide

Během jeho 43 let na Západě vyzkoušel Sri Chinmoy řadu způsobů, jakými by mohl sdílet svou aspiraci s ostatními lidskými bytostmi. Složil tisíce meditativních písní a melodií, vytvořil několik tisíc kontemplativních maleb. Exceloval jako atlet; nejprve jako dekatlet, později se věnoval běhu na dlouhou vzdálenost (maraton a delší závody) a nakonec přesedlal na vzpírání. Zároveň se ale věnoval velmi intenzivně poezii, psaní textů o různých duchovních tematech a na desítkách prestižních univerzit přednášel o duchovní disciplíně a vnitřním životě. Během takto barevného a intenzivního života s přirozeně setkal s mnoha známými osobnostmi z rozličných koutů světa, se kterými mohl sdílet svůj sen o světě naplněným mírem. Nejen tím vnějším, ale především mírem v myslích a srdcích lidských bytostí.

Mezi mnoho mezinárodních projektů, které Sri Chinmoy založil, patří i Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run – štafetový běh, který každý druhý rok s Mírovou pochodní obkrouží naši planetu kolem dokola. Velmi výraznou roli hrál Sri Chinmoy i v OSN, kde vedl pro delegáty po 30 let dvakrát týdně Mírové meditace, na pozvání tehdejšího Generálního tajemníka OSN U Thanta. Mezi své nejbližší přátele řadil Nelsona Mandelu, Mikhaila Gorbačeva a Matku Terezu. Sri Chinmoy sám sebe popisoval především jako studenta míru. Se svou nesmírnou pokorou, nezměrnou oddaností světu a prostým pocitem naděje se snažil inspirovat ostatní kolem sebe k tomu, aby se snažili v sobě najít skrytou božskost, kterou v každém člověku viděl.


Se svým odchodem z tohoto světa 11. října 2007 Sri Chinmoy za sebou zanechal obrovskou stopu v různých oblastech lidské činnosti a tvorby. V srdcích lidí, se kterými pracoval nebo se kterými se setkal, zůstane pevně zakotven i nadále. Přesto, že může být obtížné pojmout jeho život, který byl tak intenzivní a různorodý, můžeme si být jisti, že dokud melodie Sri Chinmoye zní v koncertních halách, jeho malby okouzlují oči dušeplných diváků a jeho básně sytí mysl a srdce milovníků míru po celém světě, bude jeho živnotní energie dál rezonovat v atmosféře Země.

Sri Chinmoy při koncertu v Montpellieru, Francie, 1991

 

Působivé vzpírání Sri Chinmoye