Vnitřní život

Vnitřní život
Je
Zahradou srdce v rozkvětu.

Uvnitř nás existuje vnitřní svět, realita, která často přímo nesouvisí s realitou vnější, tedy tím, co se děje okolo nás. Například můžeme snít o budoucnosti, která se v tom vnějším, fyzickém světě ještě neprojevila. Existuje tedy svět uvnitř nás, ve kterém se ve skutečnosti odehrává hlavní část našeho života, ať si to uvědomujeme nebo ne. Co nám říká moudrost všech možných duchovních tradic ze všech koutů světa je to, že co se děje uvnitř nás, to se pak projeví vně. To, jak jsme v našem vnitřním životě naladěni, v jakém vědomí přebýváme, tím ovlivňujeme vnější svět kolem nás.

Vnitřní život mě připravuje. Vnější život mě používá.

Ve vnitřním životě jsem aspirací. Ve vnějším životě jsem projevením. Co je aspirace? Aspirace je dušeplným pláčem mého věčného života. Co je projevení? Projevení je naplňujícím úsměvem mé nesmrtelné duše.

V mém vnitřním světě potřebuji milovat svůj vnější svět více, božským způsobem. V mém vnějším světě potřebuji naslouchat svému vnitřnímu světu více, dušeplným způsobem. Pokud necítím potřebu vnitřního světa, světa aspirace, pak neporozumím vnějšímu světu. Odhodlání, dokonalost a projevení mého vnějšího světa zcela závisí na míru, harmonii a pocitu jednoty mého vnitřního světa.

Sri Chinmoy, The Inner World and the Outer World

Existuje tedy náš vnitřní svět, a meditace je způsob, pomocí kterého tento vnitřní svět prozkoumáváme. Meditace nám dává vnitřní „zrak“, pomocí kterého dokážeme cítit, v jakém stavu se uvnitř nacházíme a dovoluje nám tento stav změnit. Náš vnitřní život ovšem zahrnuje celou řadu úrovní, na kterých se můžeme pohybovat. Podle toho, se kterou úrovní se naše vědomí právě ztotožňuje, ta která úroveň bude hrát v našem vnitřním světě prim. Pokud trávíme celý čas v naší mysli, tedy naše vědomí se ztotožňuje převážně s úrovní mysli, bude naše mysl ovlivňovat, jakým způsobem fungujeme.

To se může zdát jako dobrý nápad, jenže kromě racionálního uvažování do svého systému pozveme i další negativní vlastnosti mysli, jako je pochybovačnost a nejistota. Budeme tedy schopni přijít s celou řadou racionálních řešení, ale bude velmi težké se mezi nimi rozhodnout. (Také někdy trávíte nad výběrem bot celou hodinu?) Podobný problém je s našemi emocemi. Běžné emoce nám dávají instinktivní impulsy, které nám mohou pomoct se rozhodnout, ale bohužel se do cesty pletou negativní pocity a touhy, který celý náš záměr otočí úplně někam jinam. Existuje ale v našem vnitřním životě úroveň či místo, ve kterém když přebýváme, tak si můžeme být jisti správnou volbou v ten správný okamžik. Tím místem je naše srdce. Tedy ne to fyzické, ale duchovní srdce, které můžeme cítit uprostřed naší hrudi. V duchovním srdci se nachází intuice a síla vůle. Pokud se naše vědomí nachází uvnitř srdce našeho duchovní života, máme kontrolu nad naší myslí i nad našemi emocemi. Meditace naše vědomí přirozeně vede dovnitř srdce. Tam nejsou ani pochyby, ani touhy či negativní emoce. Trik je ovšem v tom, jak náš vnitřní život v tomto stavu udržet. A to se můžeme naučit na kurzech meditace 🙂

A na závěr jedno inspirativní video o tom, jak vnitřní sílu a vnitřní mír můžeme použít reálným a praktickým způsobem na vnější úrovni 😀

 

Koncert meditační hudby „Songs of the Soul“

Zveme vás na výjimečný koncert meditační hudby, který se koná v neděli 23. října od 19 h v sále Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1. Vstup je bezplatný se vstupenkou, kterou lze získat vyplněním formuláře na oficiálních stránkách koncertu songsofthesoul.cz. Hudba je spojena se srdcem člověka a jeho duchovní podstatou už od nepaměti. V kostelích, synagogách

Mantra & Japa

Mantra je zvláštní slovo nebo věta nesoucí s sebou skrytou sílu. Pokud mantru dokážete opakovat soustředěně a dušeplně, můžete z ní tuto sílu získat.

Sebedisciplína

Tajně víme, že bez sebedisciplíny se neobejdeme, nic nedokážeme. A přesto, když přijde na věc, najednou někam zmizí.

Pranayama – síla dechu

Pranayama je tisíciletími oveřená technika energizujícího dýchání. Pomocí Pranayámy dokážeme rozproudit a kontrolovat životní energii, která je uvnitř nás kdesi uložena.

Samota

Pocit osamocení zažilo nebo bohužel stále zažívá mnoho z nás. Možná je to náznak toho, že je na čase zaměřit svou pozornost dovnitř sebe a na chvíli neklást důraz na společenský aspekt našeho života.

Detox mysli

Stejně tak jako se naše tělo potřebuje očistou odlehčit, musíme pravidelně odlehčovat i své mysli.

Tělo a duch

Už ve starém Řecku se říkalo "Kalos kagathos", neboli volně přeloženo "ideál harmonie těla a ducha".

Vědomí

Na vědomí se můžeme dívat jako na proud soustředěné energie naší bytosti. Pomocí vědomí se sjednotíme s různými částmi svého bytí.

Mantra Óm

Mantra je posvátná slabika, slovo, několik slov či věta, nesoucí v sobě určitou vibraci. Aum je matkou všech manter a vysvětluje se jako tzv. bezzvuký zvuk.

Tichá noc

Když mluvíme o tichu, máme pocit, že je ticho je něco pasivního, něco jako prázdnota. Ale ticho v sobě skrývá obrovskou sílu.

Co je meditace?

“Když meditujeme, ve skutečnosti vstupujeme do hlubší části naší bytosti. V ten okamžik jsme schopni vynést na povrch bohatství ukryté hluboko uvnitř nás.” —Sri Chinmoy

Vnitřní život

Existuje svět uvnitř nás, ve kterém se ve skutečnosti odehrává hlavní část našeho života. Co nám říká starodávná moudrost je to, že co se děje uvnitř nás, to se pak projeví vně.

Ztišení mysli

Jakmile dokážeme ztišit svou mysl alespoň na několik minut a učinit ji tichou a klidnou, uvnitř nás vysvitne nový svět, který je samotným kořenem osobního rozvoje každého z nás.

Inspirace

Inspiraci potřebujeme každý z nás. Každou špetku inspirace stojí za to sdílet s ostatními, protože nikdy nevíme, kdy ji budeme sami potřebovat.

Dynamická energie

Žít vnitřní život neznamená jen potichu sedět se zavřenýma očima na vrcholku hory. Meditace vynáší do popředí energii skrytou hluboko v nás.