Co je meditace?

“Když meditujeme, ve skutečnosti vstupujeme do hlubší části naší bytosti. V ten okamžik jsme schopni vynést na povrch bohatství ukryté hluboko uvnitř nás.”

Meditace je normální a přirozený stav našeho bytí.  Je to něco, co se odehrává spontánně, když utišíme svou mysl. Meditace prýští zevnitř jako fontána světla, která s sebou vynáší na povrch všechny naše dobré kvality, a je nezbytným nástrojem k tomu, abychom mohli úspěšně proplout řekou našeho života se všemi jejími překážkami. Je to cesta k naší radosti a vnitřnímu naplnění, je to klíč k našim nadějím a aspiracím v životě. Meditace posiluje naší vnitřní duchovní sílu, kterou můžeme použít ve svém každodenním životě k tomu, abychom se stali lepšími umělci, básníky či sportovci nebo prostě lepšími lidmi.

Jak meditovat?

“Když meditujeme, vstupujeme do prázdné, klidné, nehybné, tiché mysli. Ponoříme se hluboko dovnitř sebe a přiblížíme se ke své pravé existenci, kterou je naše duše. Když žijeme uvnitř své duše, cítíme, že ve skutečnosti spontánně meditujeme.”

WaterfallJe jedno rčení: ‘Cest je mnoho, ale cíl jeden’. Rozhodně existuje mnoho způsobů, jak utišit svou mysl a zažít meditaci. Během našich kurzů postupně ukazujeme různá cvičení a techniky, které kladou důraz obzvlášť na duchovní srdce.

Na začátku se nejprve učíme koncentraci. Zaměříme všechnu svou pozornost na jeden konkrétní předmět, myšlenku, zvuk nebo představu a snažíme se držet pozornost na ní. Po chvíli se naše mysl stane zaměřenou jen na tento jediný objekt. Koncentrovaná a tichá mysl nám umožní vstoupit do duchovního srdce. Je to totiž z našeho duchovního srdce, odkud meditace spontánně tryská jako pramen vody.

Tak jako je to se vším, začátek není nikdy jednoduchý. Je zde mnoho praktických detailů, které si musíme vyřešit. Musíme v sobě probudit odhodlání a disciplínu, abychom dosáhli dlouhodobého výsledku. Pro usnadnění začátků pořádáme pravidelné kurzy meditace, kde postupně projdeme praktické záležitosti, a navzájem sdílíme svoje nadšení a inspiraci.

Proč meditovat?

Proč meditujeme? Meditujeme, protože tento náš svět nás nebyl schopný vnitřně naplnit. Tak zvaný mír, který cítíme v našem denním životě, trvá jen pět minut po deseti hodinách nervozity, obav a frustrace. Neustále jsme na milost negativním silám, které jsou všude kolem nás: závist, strach, pochyby, obavy, nervozita a beznaděj. Tyto síly jsou jako opice. Když se unaví a přestanou nás kousat, na několik minut přestanou, a v ten moment říkáme, že máme mír. Ale to není opravdový mír, a v následující okamžik na nás znovu útočí.

Jen pomocí meditace můžeme dosáhnout trvalého, božského míru. Pokud ráno meditujeme oduševněle a získáme mír alespoň na jednu minutu, ta jedna minuta míru prostoupí celým naším dnem. A když máme hlubokou meditaci, opravdu získáme neutuchající mír, světlo a blaženost. Potřebujeme meditaci, protože chceme prostoupit světlem a naplnit sebe sama v tomto vnitřním světle. Pokud je toto naše aspirace, naše vnitřní touha, pak je meditace jedinou cestou.

Pokud jsme spokojeni s tím, co máme, a s tím, čím jsme, pak není žádný důvod, proč bychom se měli vydávat do světa meditace. Důvod, proč začínáme meditovat, je ten, že cítíme uvnitř sebe hlad. Cítíme, že uvnitř nás je něco zářivého, něco obrovského, něco božského. Cítíme, že tuto věc velmi nutně potřebujeme – jen k ní momentálně nemáme přístup. Náš vnitřní hlad přichází z naší duchovní potřeby.

Sri Chinmoy

Tento web se nechává inspirovat Sri Chinmoyem. Indický hudebník, umělec, atlet a mistr meditace Sri Chinmoy se narodil v roce 1931 ve Východním Bengálsku. Po 20 letech meditace ve Sri Aurobindo asrhamu v Pondicherry se v roce 1964 na základě „vnitřního příkazu“, tak jak by to sám popsal,  přemístil do New Yorku, aby byl k dispozici lidem na Západě, hledajícím hlubší duchovní porozumění sobě sama. Sri Chinmoy se během celého svého života snažil různými způsoby o jedinou věc – probudit v lidstvu vnitřní touhu po nalezení sebe sama.

“Naše cesta je v podstatě cestou srdce a ne cestou mysli. To neznamená, že kritizujeme mysl. Zdaleka ne. Jen prostě cítíme, že cesta srdce nás k našemu cíli dokáze dovést rychleji…”
Sri Chinmoy