Mantra Óm

Aum, jam, Gayatri mantra a Óm Maní Padme Húm. Známé mantry zaznívající v dnešní době již téměř po celém světě z úst zpěváků, učitelů, jogínů i obyčejných lidí. Co se však pod tímto slovem „mantra“ ukrývá?

Mantra je posvátná slabika, slovo, několik slov či věta, nesoucí v sobě určitou vibraci. Každá mantra má svoji vlastní sílu, význam a schopnost představit určitý aspekt vyšší božské skutečnosti. Nejznámější mantrou je mantra Aum neboli Óm. Aum je matkou všech manter a vysvětluje se jako tzv. bezzvuký zvuk. Dle hinduismu, je Aum počáteční zvuk vesmíru, kterým uvedl Bůh do pohybu první vibraci svého stvoření.

Aum je zároveň sanskrtský znak, zastoupený v latince třemi písmeny A, U a M. Symbol Aum je nedělitelný, ale přesto každá jeho část obsahuje jiný aspekt vědomí Boha. Písmeno A představuje vědomí stvoření, písmeno U vědomí udržování a písmeno M vědomí přeměnování. Dohromady Aum tvoří spontánní kosmický rytmus, kterým Bůh objímá celý vesmír, proto Aum nemá zrození ani konce. Uvnitř Aum totiž Bůh každou vteřinu tvoří sám sebe. V hinduismu tyto vědomí ztělesňují tři kosmičtí bohové: Brahma – stvořitel, Višnu – udržovatel a Šiva – přeměnovatel.

Zvuk mantry Aum je naprosto jedinečný a velmi silný. Obecně slyšíme zvuk na základě střetu dvou věcí, ale tady to tak není. Pokročilý jogín může vibraci mantry Aum cítit, slyšet a vnímat neustále, a to právě uvnitř svého duchovního srdce. Síla mantry Aum je již po tisíciletí velmi dobře známá. Prostým opakováním může člověk uvnitř sebe nejenom přeměnit temnotu na světlo, nevědomost na poznání, smrt na nesmrtelnost, ale především vystoupat na nejvyšší příčku jógy a splynout s tím Nejvyšším – Bohem.

Když mantru Aum zpíváme či říkáme, má to velmi blahodárné účinky na naši mysl a tělesné zdraví. Dotýkáme se při tom kosmického vědomí, probouzíme v sobě mír, světlo a vytváříme tak univerzální harmonii uvnitř i vně nás. Proto pokud se nám nedaří uklidnit, koncentrovat se, či si uspořádat svůj vlastní život, mantra Aum pro nás může být ideálním nástrojem, jak tyto nedokonalosti uvnitř sebe změnit.

Jak tedy začít? Pro začátečníka je vždy jednodušší, když na začátku může mantry opakovat s někým, kdo je zná a ví, jak je správně vyslovovat, s jakou intenzitou a v jakém opakování. Je tu proto možnost navštěvovat bezplatné kurzy meditace, pořádající se ve všech větších městech české republiky a zažít si to společně s někým, kdo se této praxi již určitou dobu věnuje.

Tyto kurzy nabízí také příležitost se naučit, jak zklidnit svoji mysl a hlavně se seznámit se základy meditace. Učení probíhá skrze základní techniky ovládání dechu, zpívání manter, tréninku koncentrace a technik vedoucí k ztišení a zklidnění mysli.

Meditační cvičení na AUM

Prociťte vibrace každého písmene. Udělejte velký nádech a snažte se na chvíli udržet písmeno A (vyslovujeme jako O) a vnímejte jeho vibrace uvnitř hrudníku, odkud tento zvuk přichází. Při druhém písmenu U se zaměřte se na krk a při posledním písmenu M se snažte se zaměřit na nosní dutinu, místo v nitru vaší hlavy za obličejem, odkud přichází zvuk písmena M. Snažte se písmeno M udržet s pomalým výdechem co nejdéle. Nyní propojte všechny tři písmena a soustřeďte se, jak se tato vibrace s každým písmenem pohybuje ve vašem těle směrem od srdeční čakry (uprostřed hrudi) vzhůru až ke korunní čakře (nacházející se uprostřed vrcholku hlavy). M by mělo být třikrát delší než první dvě písmena. Opakujte několikrát po sobě.

Podobné příspěvky

Koncert meditační hudby „Songs of the Soul“

Zveme vás na výjimečný koncert meditační hudby, který se koná v neděli 23. října od 19 h v sále Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1. Vstup je bezplatný se vstupenkou, kterou lze získat vyplněním formuláře na oficiálních stránkách koncertu songsofthesoul.cz. Hudba je spojena se srdcem člověka a jeho duchovní podstatou už od nepaměti. V kostelích, synagogách

Mantra & Japa

Mantra je zvláštní slovo nebo věta nesoucí s sebou skrytou sílu. Pokud mantru dokážete opakovat soustředěně a dušeplně, můžete z ní tuto sílu získat.

Sebedisciplína

Tajně víme, že bez sebedisciplíny se neobejdeme, nic nedokážeme. A přesto, když přijde na věc, najednou někam zmizí.

Pranayama – síla dechu

Pranayama je tisíciletími oveřená technika energizujícího dýchání. Pomocí Pranayámy dokážeme rozproudit a kontrolovat životní energii, která je uvnitř nás kdesi uložena.

Samota

Pocit osamocení zažilo nebo bohužel stále zažívá mnoho z nás. Možná je to náznak toho, že je na čase zaměřit svou pozornost dovnitř sebe a na chvíli neklást důraz na společenský aspekt našeho života.

Detox mysli

Stejně tak jako se naše tělo potřebuje očistou odlehčit, musíme pravidelně odlehčovat i své mysli.

Tělo a duch

Už ve starém Řecku se říkalo "Kalos kagathos", neboli volně přeloženo "ideál harmonie těla a ducha".

Vědomí

Na vědomí se můžeme dívat jako na proud soustředěné energie naší bytosti. Pomocí vědomí se sjednotíme s různými částmi svého bytí.

Mantra Óm

Mantra je posvátná slabika, slovo, několik slov či věta, nesoucí v sobě určitou vibraci. Aum je matkou všech manter a vysvětluje se jako tzv. bezzvuký zvuk.

Tichá noc

Když mluvíme o tichu, máme pocit, že je ticho je něco pasivního, něco jako prázdnota. Ale ticho v sobě skrývá obrovskou sílu.

Co je meditace?

“Když meditujeme, ve skutečnosti vstupujeme do hlubší části naší bytosti. V ten okamžik jsme schopni vynést na povrch bohatství ukryté hluboko uvnitř nás.” —Sri Chinmoy

Vnitřní život

Existuje svět uvnitř nás, ve kterém se ve skutečnosti odehrává hlavní část našeho života. Co nám říká starodávná moudrost je to, že co se děje uvnitř nás, to se pak projeví vně.

Ztišení mysli

Jakmile dokážeme ztišit svou mysl alespoň na několik minut a učinit ji tichou a klidnou, uvnitř nás vysvitne nový svět, který je samotným kořenem osobního rozvoje každého z nás.

Inspirace

Inspiraci potřebujeme každý z nás. Každou špetku inspirace stojí za to sdílet s ostatními, protože nikdy nevíme, kdy ji budeme sami potřebovat.

Dynamická energie

Žít vnitřní život neznamená jen potichu sedět se zavřenýma očima na vrcholku hory. Meditace vynáší do popředí energii skrytou hluboko v nás.