Pranayama – síla dechu

Prana znamená životní energie, dech života. Yama znamená ovládnutí. Pranayama je ovládnutí životního dechu.

Pranayama je tisíciletími oveřená technika energizujícího dýchání. Pomocí Pranayámy dokážeme rozproudit a kontrolovat životní energii, která je uvnitř nás kdesi uložena. Energii dokážeme přivést do různých částí naší bytosti, samozřejmě včetně fyzického těla. Tímto způsobem tak můžeme zahnat únavu, zvýšit svou mentální kapacitu, usnadnit si koncentraci a kontrolu myšlenek (to nás tedy ve vztahu k meditace bude zajímat asi nejvíce) nebo obnovit regenerační schopnosti našeho těla v případě, že máme kdesi energii zablokovanou. Jedná se tedy o velmi praktickou dovednost.

Působení jednoduchých cvičení Pranayámy můžeme cítit často už při prvních pokusech. To nám pak dá inspiraci zkoušet tato cvičení dál a pravidelně. Nutno ovšem podotknout, že dokud nejsme v této technice mistry, bude naše snaha řešení složitějších potíží s energiemi krátká. K blokaci proudění energie uvnitř nás může dojít z mnoha různých příčin, od fyzických (nějaká „ztuhlý“ sval nebo nebo fyzický tlak na některý z nervů), přes emocionální (zážitek z předchozích let, který jsme plně emocionálně nezpracovali) nebo mentální (lpění na názorech nebo dlouhodobý stres). Ve složitějších případech, kdy nám chybí energie, ať už celkově nebo v konkrétní části naší bytosti, je tedy lepší vyhledat odbornější pomoc. Nicméně rozhodně je dobrý pokus začít s Pranayamou sami a třeba zjistíme, že nám jednoduchá cvičení k vyřešení problému úplně stačí.

Na mentální i emocionální nevyrovnanost má samozřejmě vliv i meditace, ale zde musíme být mnohem trpělivější. Meditace je proces, který jde do hloubky, a odtud pak umožňuje vnitřnímu Světlu, aby nás postupně měnilo. Meditace náš život pomalu zjednodušuje, narovnává, dostává do rovnováhy, a v průběhu toho různé mentální i emocionální problémy odpadávají samy od sebe jako uschlé větve ze stromu, které už nepotřebujeme. Je to tedy pozvolný proces, ale jeho výsledky jsou trvalé.

Snadno se můžeme nechat účinky Pranayamy učarovat, protože její efekt je hned viditelný. Ale pokud náš cíl je celková přeměna, musíme být trpěliví a snažit se pomocí meditace ponořit dalekho hlouběji dovnitř sebe. Pranayama totiž nejde hlouběji, než na úroveň životní, vitální energie, zatímco meditace jde do hloubky, na duchovní úroveň. Pranayama dokáže usměrnit a očistit naši mysl, proto je pro meditaci užitečná, ale pokud budeme věnovat většinu času technice dýchání místo toho, abychom věnovali energii koncentraci a meditaci, moc daleko se nedostaneme. Meditaci ale i určitou formu Pranayamy si vyzkoušíme na našich kurzech.

Zkusme tedy nějaké cvičení.

Dýchání na doby

První cvičení, které můžete vyzkoušet, je při nádechu jednou opakovat nějakou jednoduchou matru – Aum, Supreme nebo Mír. Tento nádech nemusí být obzvlášť dlouhý nebo hluboký. Poté zadržte dech a opakujte stejnou mantru čtyřikrát. A při výdechu opakujte tuto mantru dvakrát. Nádech na 1 dobu, zadržení dechu na 4 doby, výdech na 2 doby, zatímco v duchu opakujete mantru. Pokud budete opakovat pouze čísla, nezískáte z toho žádný pocit. Ale opakováním mantry do vás stoupí pozitivní vlastnosti, které tato mantra nese s sebou. Ve fázi, kdy dech zadržujete, pak tyto božské kvality ve vás budou vířit a vstoupí do nečistot a nedokonalostí, která máte uložené kdesi hluboko. A při výdechu mantra tyto negativní věci pomůže odnést pryč. Za začátku počítejte 1-4-2. Ale až se stanete v této technice pokročilými, můžete zkusit také počítání 4-16-8. Někteří lidé dokonce počítají 8-32-16, ale pro začátečníka to není vhodné.

~ Sri Chinmoy, Promised Light from the Beyond, Agni Press, 1973

Střídavé dýchání

Při běžném nádechu a výdechu používáme oboje nosní dírky. Ale pokud se nadechujeme a vydechujeme střídavě levou a pravou nosní dírkou, můžeme si tak okamžitě ulevit od obav, napětí mysli, deprese a dalších věcí, která nás rozrušují. Střídavé dýchání je jedním z nejdůležitejších dechových cvičení. Začneme tím, že palcem pravé ruky uzavřeme svou pravou nosní dírku. Poté se nadechneme (levou nosní dírkou) a v duchu jednou opakujeme Supreme, Puraka nebo Aum. Poté prsteníčkem pravé ruky uzavřeme i levou nosní dírku. Obě nosní dírky jsou tedy uzavřené a v duchu opakujeme stejnou mantru čtyřikrát. Poté ulovníme palec pravé ruky, vydechneme pravou nosní dírkou a mantru opakujeme dvakrát. Někteří jogíni v Indii provádí toto cvičení po celé hodiny, ale musíte se přitom cítit uvolněně, bez jakéhokoliv tlaku.

~ Sri Chinmoy, The body, humanity’s fortress, Agni Press, 1974

Závěrem je dobré ještě uzpornit na určitá rizika při provádění Pranayamy. Je totiž možné to poměrně snadno přehnat. Z přemíry dechu a energie nás může pak i celý den bolet hlava nebo se budeme cítit vykolejení. V extrémním případě si můžeme poškodit i některý z orgánů. Přemíra energie je totiž také forma disbalance. Musíme být tedy soudní a nic nepřehánět 🙂

 

Podobné příspěvky

Koncert meditační hudby „Songs of the Soul“

Zveme vás na výjimečný koncert meditační hudby, který se koná v neděli 23. října od 19 h v sále Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1. Vstup je bezplatný se vstupenkou, kterou lze získat vyplněním formuláře na oficiálních stránkách koncertu songsofthesoul.cz. Hudba je spojena se srdcem člověka a jeho duchovní podstatou už od nepaměti. V kostelích, synagogách

Mantra & Japa

Mantra je zvláštní slovo nebo věta nesoucí s sebou skrytou sílu. Pokud mantru dokážete opakovat soustředěně a dušeplně, můžete z ní tuto sílu získat.

Sebedisciplína

Tajně víme, že bez sebedisciplíny se neobejdeme, nic nedokážeme. A přesto, když přijde na věc, najednou někam zmizí.

Pranayama – síla dechu

Pranayama je tisíciletími oveřená technika energizujícího dýchání. Pomocí Pranayámy dokážeme rozproudit a kontrolovat životní energii, která je uvnitř nás kdesi uložena.

Samota

Pocit osamocení zažilo nebo bohužel stále zažívá mnoho z nás. Možná je to náznak toho, že je na čase zaměřit svou pozornost dovnitř sebe a na chvíli neklást důraz na společenský aspekt našeho života.

Detox mysli

Stejně tak jako se naše tělo potřebuje očistou odlehčit, musíme pravidelně odlehčovat i své mysli.

Tělo a duch

Už ve starém Řecku se říkalo "Kalos kagathos", neboli volně přeloženo "ideál harmonie těla a ducha".

Vědomí

Na vědomí se můžeme dívat jako na proud soustředěné energie naší bytosti. Pomocí vědomí se sjednotíme s různými částmi svého bytí.

Mantra Óm

Mantra je posvátná slabika, slovo, několik slov či věta, nesoucí v sobě určitou vibraci. Aum je matkou všech manter a vysvětluje se jako tzv. bezzvuký zvuk.

Tichá noc

Když mluvíme o tichu, máme pocit, že je ticho je něco pasivního, něco jako prázdnota. Ale ticho v sobě skrývá obrovskou sílu.

Co je meditace?

“Když meditujeme, ve skutečnosti vstupujeme do hlubší části naší bytosti. V ten okamžik jsme schopni vynést na povrch bohatství ukryté hluboko uvnitř nás.” —Sri Chinmoy

Vnitřní život

Existuje svět uvnitř nás, ve kterém se ve skutečnosti odehrává hlavní část našeho života. Co nám říká starodávná moudrost je to, že co se děje uvnitř nás, to se pak projeví vně.

Ztišení mysli

Jakmile dokážeme ztišit svou mysl alespoň na několik minut a učinit ji tichou a klidnou, uvnitř nás vysvitne nový svět, který je samotným kořenem osobního rozvoje každého z nás.

Inspirace

Inspiraci potřebujeme každý z nás. Každou špetku inspirace stojí za to sdílet s ostatními, protože nikdy nevíme, kdy ji budeme sami potřebovat.

Dynamická energie

Žít vnitřní život neznamená jen potichu sedět se zavřenýma očima na vrcholku hory. Meditace vynáší do popředí energii skrytou hluboko v nás.