Inspirace

Inspiraci potřebujeme každý z nás. Každý den potřebujeme novou inspiraci. Bez špetky inspirace bychom nebyli schopni ani ráno vstát a těšit se na další den. Proto stojí za to každou špetku inspirace sdílet s ostatními, protože nikdy nevíme, kdy ji budeme sami potřebovat.

Inspirace nám dokáže darovat křídla. Pomocí nich pak proletíme celým dnem jako pták a přenesou nás přes všechny takzvané problémy a překážky. Inspirace nás ovšem může opustit tak rychle a náhle, jako přijde, proto si jí musíme vážit. Když se pustíme do něčeho nového, nebo se začneme učit něco nového, získáme prvotní impulz, který nám umožní v této činnosti pokračovat, přestože na začátku ještě vůbec nic neumíme. Za normálních okolností bychom v této činnosti rozhodně nepokračovali, protože nedosahujeme žádných výsledků. Ale novost této činnosti nám poskytne inspiraci, která nás přenese přes úvodní obtíže a umožní nám dosáhnout určité základní úrovně, na které už nějakého konkrétního výsledku dosáhneme. A to nám dá radost, se kterou pak pokračujeme dále.

Představme si například, že se začneme učit hrát na klavír (k velké radosti našich sousedů a spolubydlících). Je to něco nového a přestože stěží umíme pokládat správně prsty na klávesy, pokračujeme dál. Pokud vydržíme několik týdnů, už si sousedé přestanou stěžovat 🙂 S meditací a vnitřní disciplínou je to podobné. Na začátku získáme inspiraci z toho, že zkoušíme něco nového. Možná dokonce získáme i různé duchovní zážitky. Pak ale nastane období, kdy je na nás, abychom si vybudovali disciplínu a snažili se meditovat dál každý den. Pokud to neuděláme hned ze začátku, inspirace nás brzy opustí a meditovat přestaneme úplně. Pokud ovšem vytrváme, během několika týdnů začneme uvnitř našeho srdce něco cítit. Něco nového tam začne růst a sílit. To samo o sobě nám dá novou inspiraci, ale i aspiraci pokračovat dál a překonávat svá vnitřní dosažení.

Co nám také může poskytnout mnoho inspirace je setkávání se s lidmi, kteří se stejnou věcí zabývají – obzvlášť pokud také právě začínají. Když se začneme učit nový jazyk sami, bude velmi těžké vytrvat. Pokud ale budeme navštěvovat kurz, kde se ostatní snaží naučit ten stejný jazyk a jsou na podobné úrovni, bude to snažší. Proto i meditaci je vhodné učit se ve skupině lidí, kteří se ovšem musí snažit naučit meditovat tím stejným způsobem. Pomohou si navzájem nejenou vnější inspirací, ale i vnitřní aspirací – snahou. Naše společná meditace bude tak silnější. Proto i my nabízime lidem kurzy meditace, kde společně zkoušíme stejná meditační a koncentrační cvičení.

V následujících článcích se s vámi chceme podělit o různé drobné inspirativní citáty a aforismy. Ať vám dobře slouží ve vaší vnitřní i vnější cestě životem!