Mantra & Japa

„Mantra je dynamická síla ve formě zvuku.“

Mantra je zvláštní slovo nebo věta nesoucí s sebou skrytou sílu. Pokud mantru dokážete opakovat soustředěně a dušeplně, můžete z ní tuto sílu získat. Slovo „mantra“ asi každý z nás slyšel nebo ho i sami spontánně používáme pro něco, co často opakujeme, ať už je to duchovní a inspirující, nebo ne 🙂 Aby to však mohla být pravá mantra, musí být složena nějakou duchovní osobou nebo duchovním mistrem. Duchovní mistr se ponoří do ticha své vnitřní existence a mantru odsud vynese na povrch ve formě slov nebo celé písně. Taková mantra pak má skutečnou sílu a můžeme z ní něco získat. Existují mantry známé a používané už tisíce let, jako třeba Gayatri Mantra, ale i mantry z naší doby.

Mantra se hodí velmi, když se nám nedaří koncentrovat a meditovat. Pomůže utišit mysl a vstoupit dovnitř sebe. Když je naše mysl neklidná, nesmíme být z toho rozmrzelí – je to příležitost k využití mantry. Můžeme několik minut opakovat třeba mantru Aum nebo jakoukoliv složitější mantru, kterou jsme si oblíbili. Velmi důležité je však mantru opakovat nahlas. Nemusí to být tak nahlas, že nás slyší celý dům, ale musíme slyšet sami sebe. Samotný náš hlas v nás vytvoří vibraci, na kterou se zkoncentrujeme spontánně, bez většího úsilí. Není až tak důležité, jestli jsme dobří zpěváci nebo ne, hlavní je si být mantry při opakování vědomi.

Aum bhur bhuvah svah
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yo nah pracodayat

Meditujeme na vše překračující slávu Boha nejvyššího,
Který sídlí v srdce země, v životě oblohy a v duši nebe.
Nechť osvítí naše mysli.

~ Gayatri Mantra, prastará Védická mantra

Problém však spočívá v tom, jak mantru opakovat vědomě a dušeplně. Opakováním pouhých slov jako papoušek totiž nezískáme vůbec nic. Musíme se do mantry postupně vcítit. Snažme si představit, že zní uvnitř našeho duchovního srdce. Na začátku to není snadné, protože si třeba ještě nepamatujeme slova nebo melodii, ale jak mantru opakujeme dál a dál, přestaneme nad ní přemýšlet a spontánně nás její energie přenese do srdce. Jde tedy o to naučit se mantru nazpaměť a vydržet dostatečně dlouho, než se dokážeme s její energií sjednotit. Někdy se nám to nemusí povést na poprvé, ale nenechme se tím odradit a zkusme stejnou mantru opakovat další den znovu. Jak si na ni postupně zvykneme, začneme pociťovat její vnitřní význam. Je však třeba dávat pozor na to, abychom zpívání mantry nikdy nebrali jako rutinu, jako něco, co už známe a čemu nemusíme tedy věnovat pozornost! Vždy se musíme snažit při každém opakování najít v mantře něco nového, nějakou novou a hlubší skutečnost.

Na ukázku mantra Tomar Kata v podání srbské skupiny Blue Flower

Dalším významným efektem opakování manter je pročištění různých částí naší bytosti – obzvlášť mysli a emocí. Během naší každodenní aktivity do sebe nasbíráme spoustu zbytečných a ničivých věcí, které nám nijak neprospívají. Stejně tak, jako se každý den zbavíme fyzických nečistot, když se sprchujeme, měli bychom se zbavit negativních myšlenek a negativních emocí. Následující cvičení je vhodné právě k tomuto pročištění.

Mantra Japa

Mantra Japa [mantra džapa] znamená „opakovat mantru“. Možná jste už někde viděli mnichy z různých duchovních tradic používat korálky právě k tomu, aby na nich počítali, kolikrát mantru opakují. My se bez korálků obejdeme, ale pokud chcete, můžete je použít také. Existuje více forem, jak mantra japu provádět, my zde však uvedeme jednoduchou variantu.

Nejprve si vybereme mantru, kterou budeme opakovat. Pokud nevíme jakou, můžeme zkusit Aum [o:m] nebo Yam [ja:m]. První den budeme mantru opakovat 50krát, druhý den 60krát, třetí den 70krát, až do 120ti opakování. Každé opakování nemusí být nijak dlouhé, ale snažme se přitom cítit naše srdce. Při 120ti opakováních nám to bude trvat asi 10 minut. Další dny počet opakování začneme ubírat, tedy 110, 100, 90, až do 50. A pak celý cyklus zopakujeme ještě jednou. Pokud nějaký den na toto cvičení zapomeneme, prostě ten den přeskočíme a pokračujeme, jako bychom na cvičení nezapomněli. Na prstech si počítáme opakování. Na jedné ruce desítky a na druhé jednotky. To nám umožní nestresovat se s tím, na jakém jsme počtu. Když se trochu spleteme, nic se neděje. Počítání nás však udržuje bdělými. Hrozí pak menší riziko toho, že začneme mantru opakovat mechanicky.

Toto cvičení nám může dodat mnoho nové energie, proto se nedoporučuje ho provádět těsně před spaním. Pokud stále nevíte, jak na to, nebo chcete začít ve skupině lidí, můžete zkusit jeden z našich kurzů meditace, kde na mantra japu jistě řada dojde 🙂

 

Podobné příspěvky

Koncert meditační hudby „Songs of the Soul“

Zveme vás na výjimečný koncert meditační hudby, který se koná v neděli 23. října od 19 h v sále Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1. Vstup je bezplatný se vstupenkou, kterou lze získat vyplněním formuláře na oficiálních stránkách koncertu songsofthesoul.cz. Hudba je spojena se srdcem člověka a jeho duchovní podstatou už od nepaměti. V kostelích, synagogách

Mantra & Japa

Mantra je zvláštní slovo nebo věta nesoucí s sebou skrytou sílu. Pokud mantru dokážete opakovat soustředěně a dušeplně, můžete z ní tuto sílu získat.

Sebedisciplína

Tajně víme, že bez sebedisciplíny se neobejdeme, nic nedokážeme. A přesto, když přijde na věc, najednou někam zmizí.

Pranayama – síla dechu

Pranayama je tisíciletími oveřená technika energizujícího dýchání. Pomocí Pranayámy dokážeme rozproudit a kontrolovat životní energii, která je uvnitř nás kdesi uložena.

Samota

Pocit osamocení zažilo nebo bohužel stále zažívá mnoho z nás. Možná je to náznak toho, že je na čase zaměřit svou pozornost dovnitř sebe a na chvíli neklást důraz na společenský aspekt našeho života.

Detox mysli

Stejně tak jako se naše tělo potřebuje očistou odlehčit, musíme pravidelně odlehčovat i své mysli.

Tělo a duch

Už ve starém Řecku se říkalo "Kalos kagathos", neboli volně přeloženo "ideál harmonie těla a ducha".

Vědomí

Na vědomí se můžeme dívat jako na proud soustředěné energie naší bytosti. Pomocí vědomí se sjednotíme s různými částmi svého bytí.

Mantra Óm

Mantra je posvátná slabika, slovo, několik slov či věta, nesoucí v sobě určitou vibraci. Aum je matkou všech manter a vysvětluje se jako tzv. bezzvuký zvuk.

Tichá noc

Když mluvíme o tichu, máme pocit, že je ticho je něco pasivního, něco jako prázdnota. Ale ticho v sobě skrývá obrovskou sílu.

Co je meditace?

“Když meditujeme, ve skutečnosti vstupujeme do hlubší části naší bytosti. V ten okamžik jsme schopni vynést na povrch bohatství ukryté hluboko uvnitř nás.” —Sri Chinmoy

Vnitřní život

Existuje svět uvnitř nás, ve kterém se ve skutečnosti odehrává hlavní část našeho života. Co nám říká starodávná moudrost je to, že co se děje uvnitř nás, to se pak projeví vně.

Ztišení mysli

Jakmile dokážeme ztišit svou mysl alespoň na několik minut a učinit ji tichou a klidnou, uvnitř nás vysvitne nový svět, který je samotným kořenem osobního rozvoje každého z nás.

Inspirace

Inspiraci potřebujeme každý z nás. Každou špetku inspirace stojí za to sdílet s ostatními, protože nikdy nevíme, kdy ji budeme sami potřebovat.

Dynamická energie

Žít vnitřní život neznamená jen potichu sedět se zavřenýma očima na vrcholku hory. Meditace vynáší do popředí energii skrytou hluboko v nás.