Koncert meditační hudby „Songs of the Soul“

Zveme vás na výjimečný koncert meditační hudby, který se koná v neděli 23. října od 19 h v sále Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1. Vstup je bezplatný se vstupenkou, kterou lze získat vyplněním formuláře na oficiálních stránkách koncertu songsofthesoul.cz.

Hudba je spojena se srdcem člověka a jeho duchovní podstatou už od nepaměti. V kostelích, synagogách a mešitách zní zpěvy, v buddhistických chrámech mniši odříkávají v hlubokých tónech mantry a hinduistické svatyně jsou domovem indických oddaných písní bhajans. Dušeplná hudba probouzí skrytou touhu člověka po kráse, harmonii, svobodě a naplnění.

Koncert Songs of the Soul nabídne večerní program zahraničních profesionálních i amatérských hudebníků, kteří se originálními interpretacemi mantrických skladeb snaží podělit o hlubší vnímání pravé podstaty lidského života na základě prožitku vnitřního míru, světla a harmonie.

„Pokud v nejhlubším zákoutí našeho srdce pláčeme po míru, světle a blaženosti, pak je to ten nejlepší druh meditace.“ – Sri Chinmoy

Je to právě uprostřed naší hrudi, kde se hudba setkává s meditací. Podle celé řady duchovních tradic je srdce člověka středem naší existence a tajným klíčem k pokladu ukrytému uvnitř nás. Tento poklad v podobě míru, lásky a dobra můžeme cítit nejsnáze při naslouchání dušeplné hudby. V tomto ohledu slouží taková hudba nejen jako prostředek k uvolnění  napětí, jak je tomu u relaxační hudby, ale také podněcuje pozitivní tvořivé myšlení, sebedůvěru a duševní rovnováhu.

„Bach je jako astronom, který za pomocí číslic nachází ty nejúžasnější hvězdy… Beethoven objal vesmír silou svého ducha… Já tak vysoko nešplhám. Už před dlouhým časem jsem se rozhodl, že můj vesmír bude duše a srdce člověka. “ – Frederic Chopin

Koncert Songs of the Soul navazuje na tradici Mírových koncertů Sri Chinmoye (1931 – 2007), který prostřednictvím vlastních hudebních skladeb a mantrických písní sdílel s lidmi po celém světě své prožitky hlubokého vnitřního míru a poznání. Jeho vystoupení bylo vždy něčím víc než jen vnějším představením. Bylo především zážitkem a proudem společné meditace, na němž se podíleli všichni posluchači. Od svého prvního koncertu v Kolíně nad Rýnem v roce 1984 navštívil mnoho světoznámých koncertních síní jako je Royal Albert Hall v Londýně, Carnegie Hall v New Yorku či tokijská Budokan Hall. V České a Slovenské republice nabídl své koncerty čtyřikrát, naposledy v roce 2004 v Praze za účasti 15 000 posluchačů.

„Je to prostřednictvím hudby, jak můžeme v mžiku oka zakusit pocit univerzální jednoty.“ – Sri Chinmoy

Pro Sri Chinmoye byla meditativní hudba univerzálním jazykem, který překračuje bariéry hranic, národností i vyznání, protože vynáší do popředí srdce člověka, kde se žádné bariéry nenalézají. V dnešní konfliktní době otevírající otázku nového uspořádání zaběhlé lidské společnosti a čelící novým výzvám lidského soužití, dává tento hluboký vhled nový rozměr našemu lidskému směřování.

Jaká síla je v hudbě tohoto člověka! Můj hudební duch je hluboce dojatý. Sri Chinmoy je zázračným příkladem plnosti v tvůrčím životě a já mohu jen doufat, že jednoho dne se budu moci připojit k té kosmické fontáně ticha a hluboké energie, ve které on přebývá. – Leonard Bernstein