Týden meditace ve Zlíně


V září jsme si pro vás připravili týden plný workshopů a meditačních večerů.

Pondělí 19.9.  v 19.00 hod – Agnikana´s Group  AgnikanasGroup.cz
Úvod do meditace s koncertem meditační hudby

Úterý 20.9.  v 19.00 hod – Satyaki Perlick (manažer, Rakousko)
Zážitek meditace (s překladem z angličtiny)

Čtvrtek 22.9.  v 19.00 hod – Abhejali Bernardová (plavkyně, ČR) Abhejali.cz
Jak dosáhnout svého potenciálu nejen ve sportu

Pátek 23.9.  v 19.00 hod – Kailash Beyer (psychologist, Switzerland) bez překladu
Do something good for yourself and the world

Vstup je zdarma s registrací předem, těšíme se na Vás

    Meditace je pozitivní, tvořivá a praktická cesta pro každého, kdo hledá způsob jak zlepšit kvalitu svého života. Pomůže vám odpoutat se od svých každodenních povinností, obav a starostí a pocítit ve svém životě více klidu, harmonie a jistoty. Pravidelná meditační praxe vám přinese mír mysli a prožitek hlubšího uvědomění, ze kterého pramení větší porozumění sobě samým a světu kolem nás. Naučte se naslouchat tiché moudrosti a žít v souladu ze svou vlastní přirozeností!

    Při zpěvu se pokoušíme vytvořit a uchovat atmosféru harmonie, míru, čistoty a oduševnělosti, aby mohl každý posluchač získat co nejvíce z meditativních kvalit písní a současně ocenit i jejich melodie. Hudba je ale naštěstí velkým kouzelníkem a dokáže svým univerzálním klíčem otevřít dveře od každého srdce nehledě na jazyk, ve kterém jsou písně složeny. Pokud posluchač vnímá hudbu svým srdcem, je schopen jí zcela porozumět. V ten okamžik si uvědomí, že se uvnitř ní nachází nekonečné moře míru a vše přesahující ticho. Koncert tak může sloužit i jako snadný vstup do umění meditace.

    A na závěr ukázka z předchozích koncertů Agnikana´s Group